W BOŻE NARODZENIE JESTEŚMY W TARNOWIE. KOLEJNE STUDIUM W ŚRODĘ 2.01.2019. ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów  

Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską należącą do liczącej setki lat rodziny kościołów baptystycznych, skupiającej obecnie ok. 100 milionów osób wierzących w Jezusa Chrystusa.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii o zbawieniu, które Bóg daje ludziom (Jana 3:16) oraz budowanie wspólnoty wierzących (zboru), której członkowie wzrastają w poznaniu Boga i spełnianiu Jego woli (Efezjan 4:12-16).

Zachęcamy się do trwania w Chrystusie, wierząc, że wymaga to prowadzenia określonego przez Słowo Boże – Biblię – stylu życia (Mateusza 7:21-27). Uczymy się jak zmierzać do dojrzałości w wierze, jak zmieniać swój charakter i jak okazywać miłość bliźnim.

Naszym pragnieniem jest również wywieranie pozytywnego wpływu na świat, w którym żyjemy (Mateusza 5:14-16) poprzez czyste bogobojne życie, służenie innym i opowiadanie o tym, co Bóg w Chrystusie zrobił dla człowieka (Rzymian 5:1-11).

Jeśli masz dosyć fałszu tego świata, jeśli pragniesz poznać Boga i nauczyć się żyć w prawdziwej bliskości z Nim, jeśli tęsknisz do życia, które daje poczucie prawdziwego sensu istnienia, odwiedź nas lub napisz do nas maila. Z chęcią odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

Nabożeństwa w niedziele o 10:00

Studium Pisma Świętego w środy o 18:00

ul. Trudna 56, Bochnia

UWAGA! W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA JESTEŚMY NA NABOŻEŃSTWIE W TARNOWIE