Kim jesteśmy?

Jesteśmy zwykłymi ludźmi, takimi, jak Ty. Mieszkamy i pracujemy w Bochni, tu mamy przyjaciół i znajomych. Łączy nas to, że poznaliśmy moc Ewangelii i pokochaliśmy Boga.

Jako placówka IV Zboru Baptystów w Krakowie jesteśmy częścią liczącej setki lat rodziny kościołów ewangelicznych. Cenimy Boże Słowo i studiujemy je zarówno indywidualnie, jak i wspólnie. Pragniemy również, aby inni mogli doświadczyć prawdziwej Ewangelii.

Niedziela, 4.06. 17:00
Park Uzbornia w Bochni

Zapraszamy na koncert!

Więcej informacji na Bochnianin.pl

Co robimy?

Naszym celem jest głoszenie ewangelii o zbawieniu, które Bóg daje ludziom (Jana 3:16) oraz budowanie wspólnoty wierzących (zboru), której członkowie wzrastają w poznaniu Boga i spełnianiu Jego woli (Efezjan 4:12-16).

Zachęcamy się do trwania w Chrystusie, wierząc, że wymaga to prowadzenia określonego przez Słowo Boże – Biblię – stylu życia (Mateusza 7:21-27). Uczymy się jak zmierzać do dojrzałości w wierze, jak zmieniać swój charakter i jak okazywać miłość bliźnim.

Naszym pragnieniem jest również wywieranie pozytywnego wpływu na świat, w którym żyjemy (Mateusza 5:14-16) poprzez czyste bogobojne życie, służenie innym i opowiadanie o tym, co Bóg w Chrystusie zrobił dla człowieka (Rzymian 5:1-11).

Masz dosyć fałszu tego świata?
Chcesz poznać Boga i nauczyć się żyć w prawdziwej bliskości z Nim
Tęsknisz do życia, które daje poczucie prawdziwego sensu istnienia?

Odwiedź nas lub napisz do nas maila.
Z chęcią odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

Gdzie jesteśmy?

Kościół to nie tylko budynek czy religia. To przede wszystkim zwykli ludzie. Zapraszamy Cię do naszej wspólnoty!

Nabożeństwa niedzielne

IV Zbór w Krakowie
ul. Gęsia 22a (Hotel Galaxy)

Studium Biblii w Bochni
środa, g. 18:45
(skontaktuj się z nami)