Zapraszamy do zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bochni  

Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską należącą do liczącej setki lat rodziny kościołów ewangelicznych, skupiającej obecnie ok. 100 milionów osób wierzących w Jezusa Chrystusa.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii o zbawieniu, które Bóg daje ludziom (Jana 3:16) oraz budowanie wspólnoty wierzących (zboru), której członkowie wzrastają w poznaniu Boga i spełnianiu Jego woli (Efezjan 4:12-16).

Zachęcamy się do trwania w Chrystusie, wierząc, że wymaga to prowadzenia określonego przez Słowo Boże – Biblię – stylu życia (Mateusza 7:21-27). Uczymy się jak zmierzać do dojrzałości w wierze, jak zmieniać swój charakter i jak okazywać miłość bliźnim.

Naszym pragnieniem jest również wywieranie pozytywnego wpływu na świat, w którym żyjemy (Mateusza 5:14-16) poprzez czyste bogobojne życie, służenie innym i opowiadanie o tym, co Bóg w Chrystusie zrobił dla człowieka (Rzymian 5:1-11).

Jeśli masz dosyć fałszu tego świata, jeśli pragniesz poznać Boga i nauczyć się żyć w prawdziwej bliskości z Nim, jeśli tęsknisz do życia, które daje poczucie prawdziwego sensu istnienia, odwiedź nas lub napisz do nas maila. Z chęcią odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

Nabożeństwa – Zbór w Tarnowie

ul. Nowy Świat 46 (możliwy darmowy transport tam i z powrotem)

Studium Biblii – środa, g. 18:00 (skontaktuj się z nami)